การเปลี่ยน และ คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

สินค้าซืื้อแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้า,
ไม่สามารถคืนเงิน และ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี


การจัดส่งสินค้า
 
ทางบริษัทจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้นโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
การสั่งซื้อสินค้าจะถูกจัด ส่งให้ถึงที่หมายภายใน 14 วันทำการ สำหรับที่อยู่จัดส่งในกรุงเทพมหานคร และที่อยู่จัดส่งในต่างจัดหวัด
 
ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อครั้งเดียวไปยังที่อยู่หลายๆ แห่งได้
 ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางหลายๆแห่งให้ทำการแยกคำสั่งชื้อสินค้านั้นๆออกจากกัน 
 
**หมายเหตุ: เนื่องจากสถาณการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของ โควิด อาจจะส่งผลให้การส่งของล่าช้าจากที่กำหนดไว้ประมาณ 2-3 วัน ทางบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

สินค้าซืื้อแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้า,
ไม่สามารถคืนเงิน และ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี